پروتكل IS-IS

ارسال شده توسط admin | در دسته بندی وبلاگ

پروتكل IS-IS

يك پروتكل ازنوع IGP براي شبكه اينترنت كه جهت توزيع اطلاعات روتينگ IP درسراسريك Single AS‌ دريك شبكهIP استفاده ميشود.IS-IS نيزهمانند OSPF يك پروتكل  Link-State‌  ميباشد همانطوريكه گفته شد دراين نوع پروتكل ، روترها اطلاعات توپولوژي را با نزديكترين همسايه هايشان مبادله كرده وازآنجائيكه اين اطلاعات درسراسريك AS توزيع شده است هر روتر تصويركامل ازتوپولوژي AS را همراه خود دارد كه جهت محاسبه مسيرهاي   end-to-end براي مقصد تعيين ميگردد. مزيت اصلي پروتكل IS-IS اين است كه بدليل آگاهي كامل ازتوپولوژي شبكه به روترها اجازه ميدهد تا روتها را براساس يك معيارخاص ومتقاعدكننده اي محاسبه نمايند واين موضوع براي اهداف مهندسي ترافيك مفيد خواهدبود بويژه آنجائيكه مسيرها اجبارا با نيازمنديهاي كيفيت سرويس مواجه ميشوند.

معايب اصلي اين پروتكل اين است كه مقياس خوبي براي زمانيكه تعداد روترهاي بيشتري به حوزه روتينگ اضافه ميشوند نمي باشد ، افزايش تعداد روترها باعث افزايش اندازه وفركانس توپولوژي ميگردد همچنين مدت زمانيكه براي محاسبه مسيرهاي end-to-end طول ميكشد.

بدليل فقدان عامل مقياس پذيري ، اين پروتكل براي روتينگ درشبكه هاي وسيع اينترنت مناسب نيست . بهمين دليل IGP‌ ها فقط جهت Routing دريك شبكه Single AS بكاربرده ميشوند.

پروتكل IS-IS ابتدا بعنوان پروتكل روتينگ CLNP طراحي شده بود اما بعدا به پروتكل روتينگ IP توسعه پيداكرد. هر روترIS-IS اطلاعات مربوط به وضعيت محلي خود را نظير :   اينترفيس هاي قابل استفاده  ،  همسايه هاي قابل دسترسي  و ارزش استفاده هر اينتر فيس جهت  استفاده يك پيام LSP(LINK STATE  PDU)  بين ساير روترها توزيع ميكند و روترها ازپيامهاي دريافتي جهت ساختن يك ديتابيس يكسان كه توپولوژي شبكه AS را توصيف مينمايد استفاده مينمايند.سپس روترها ازاين ديتابيس استفاده كرده وجدول روتينگ خودشان را بمنظور استفاده يك SHORT-PATH-FIRST) SPF )محاسبه مي نمايند.

خرید استوریج
خرید هارد اکسترنال

0 دیدگاه | آوریل 6, 2019

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 10 =