آموزش نصب Active Directory در ویندوز سرور ۲۰۱۶

Active Directory از فناوری های شرکت مایکروسافت برای کنترل و مدیریت منابع شبکه است که توسط domain controller مدیریت می شود.بدون active directory مدیریت تک به تک user ها به صورت منفرد است، در صورتی که با active directory مدیریت منابع شبکه به صورت مجتمع صورت می گیرد.

مراحل نصب Active Directory

برای نصب Active Directory ابتدا اسم کامپیوتر را انتخاب می کنیم.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

سپس IP سرور را تنظیم می کنیم.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

سپس به نصب Active Directory  می رسیم. در ویندوز سرور ۲۰۰۸r2 در run دستور dcpromo  را می زدیم و به نصب Active Directory می پردازیم اما از ویندوز سرور ۲۰۰۸r2 به بعد در server manager باید add roles بزنیم.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

بعد از زدن add roles در صفحه بعد یک سری توضیح در مورد قبل از نصب می دهد.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

در قسمت بعد مدل نصب را انتخاب می کنیم برای سرور مان role-based or feature-based installation انتخاب می کنیم.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

در قسمت بعد محل سرور را انتخاب می کنیم.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

در قسمت بعد role های dns و Active Directory انتخاب می کنیم.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

در قسمت بعد features های مورد نیاز را add می کنیم.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

در قسمت های بعد یک سری توضیحات است و بعد بخش confirmation

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

سپس بر روی  install  می زنیم. بعد از نصب گزینه Promote this server to a domain controller می زنیم

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

در قسمت بعد نوع domain انتخاب می کنیم سپس نام domain را انتخاب می کنیم.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

در قسمت بعد یک پسورد برای Active Directory وارد می کنیم و اگر سیستمی داریم که با سرور های قدیمی تر کار می کنند می توانیم در این بخش تعیین کنیم که سرور های قدیمی را هم پوشش بدهد.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

بعد به dns می رسیم

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

بعد به انتخاب اسم NetBios سیستم می رسیم و یک اسم انتخاب می کنیم

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

در مرحله بعد محل ذخیره کردن اطلاعات مثل log سیستم را مشخص می کنیم.

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

در مرحله بعد خلاصه از تنظیمات به ما نشان می دهد

آموزش نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶

و در مرحله آخر بر روی install کلیک می کنیم و بعد از نصب سیستم reboot می شود و Active Directory نصب می شود.